5 råd om bra ergonomi jämfört funktionshinder

God ergonomi är mycket viktigt för människor med funktionsnedsättningar eftersom de ofta arbetar sittande. Ergonomi är dessutom viktigt för att skapa en god arbetsmiljö för assistenter och terapeuter, t.ex. vid stöttning och träning.

  • En ståstol, t.ex. med broms, ger avlastning och stabilitet vid stående arbetsställning och gör det möjlighet att växla mellan sittande och stående arbete.

  • God ergonomi handlar inte om en bestämd sittställning, utan snarare om variation och byte av arbetsställning under dagens lopp, exempelvis genom att växla mellan arbetsstol, vilstol eller kanske en rullstol.

  • Använd stolens möjligheter att ställa in sits, ryggstöd och vinkel för att skapa en varierad arbetsställning, gärna så att byte av arbetsuppgifter innebär byte av arbetsställning.

  • Placera stolen nära arbetsytan, och undvik positioner där arbetet utförs med framåtböjd rygg eller nacke eller där man måste sträcka sig för att nå fram till arbetsytan.

  • Utnyttja stolens höjdinställning så att brukaren inte behöver arbeta med lyfta axlar och armar. En korrekt höjdinställning gör det också enklare för assistenten att hjälpa till vid förflyttning.

God ergonomi handlar inte om en bestämd sittställning, utan snarare om variation och byte av arbetsställning under dagens lopp

Karen Lyng, Ergoterapeut, masterexamen i rehabilitering

anni stryger 

Se VELA arbetsstolar här  Se VELA ståstolar här

  


Læs også