VELA upprätthåller service till kommuner

VELA har full respekt och acceptans för regeringens tillkännagivande av tuffare förhållanden för att minimera spridning av COVID-19-virus.

Med hänsyn till dessa förvärrade omständigheter kommer vår kundservice, konsulter och produktspecialister att fortsätta vara redo att ta emot förfrågningar per telefon, e-post och genomföra önskade besök. Vi följer naturligtvis riktlinjerna och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Vår produktion kommer att fortsätta som tidigare och order levereras enligt beställning och bekräftelse. Om redan överenskomna leveranser skjutits upp, vänligen kontakta kundtjänsten så snart som möjligt på eller per telefon: 0708 27 77 57.

Vi är redo att ta emot nya beställningar och fokusera på telefonrådgivning angående val av modell, idrifttagning och inställning.

Låt oss ta väl hand om och hjälpa varandra i denna kris!

Corona