Disclaimer

Information på dette web-site stilles til rådighed uden nogen form for garanti. Desuden er informationer gengivet på dette website kun tænkt som generel information.

Information på denna webbplats tillhandahålls utan garanti av något slag. Dessutom är den information som presenteras på denna webbplats endast avsedd som allmän information.

All information på denna webbplats är så korrekt och aktuell som möjligt, men Vermund Larsen A/S ger inga garantier om noggrannhet, sekvens, aktualitet eller fullständigheten webbplatsens innehåll och kan utan förvarning upphöra offentliggörandet av platsen på nätet.

Vermund Larsen A/S frånsäger sig allt ansvar för, och länkar till andra webbplatser, som på ett eller annat sätt, är kopplade till detta.

Alla kommentar / information som skickar till Vermund Larsen A/S om denna webbplats, blir Vermund Larsen A/S' egendom och kan användas utan begränsning.

Vermund Larsen A/S är inte ansvariga för direkta, oförutsedda, indirekta eller skadestånd där uppstår på grund av tillgång till eller användning av innehåll från denna webbplats, inklusive virus, oavsett riktigheten eller fullständigheten sådant innehåll.

Alla tvister som uppstår i samband med denna klausul, och som inte kan lösas i allmänhet, skall regleras av dansk lag, jurisdiktion Aalborg.

Dansk design och produktion

Oändeliga anpassningsmöjligheter

Gratis rådgivning av specialister