Integritets- och cookiepolicy

Vi tar din integritet på största allvar. Vi behandlar personuppgifter och har därför tagit fram denna integritetspolicy där vi talar om hur vi behandlar dina uppgifter.

VELA - Vermund Larsen är personuppgiftsansvarig för den informationen vi samlar in om dig och vi ser till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Om du vill kontakta oss angående vår behandling av personuppgifter kan du göra detta på:  eller 031 30 118 73

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som till viss del kan kopplas till dig. När du använder vår hemsida samlar vi in och behandlar en mängd sådana uppgifter. Detta sker till exempel vid vanlig tillgång till vårt innehåll om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, eller på annat sätt använder våra tjänster eller gör köp via hemsidan.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande slags uppgifter: ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografiska plats och vilka sidor du klickar på (intressen). Om du ger ditt uttryckliga samtycke behandlar vi även: namn, telefonnummer, e-post och adress.

Säkerhet
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt förs vidare, publiceras, förloras, missbrukas eller på annat sätt görs tillgängligt för obehöriga personer som strider mot gällande lagstiftning.

Syfte
Uppgifterna används till att leverera de tjänster du har begärt, t.ex. att skicka ut nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen till att optimera våra tjänster och innehåll. Vi använder även uppgifterna till att förbättra våra produkter och anpassa vår kommunikation och marknadsföring mot dig.


Informationsutvinning

Vi samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla vårt etablerade syfte. Dessutom kan det bestämmas genom lag vilken slags information som är nödvändigt att samla in och lagra för vår verksamhet. De slags personuppgifter som vi behandlar kan också vara nödvändiga för att uppfylla en avtalad eller rättslig skyldighet från vår sida.

Uppgifterna hålls aktuella

Eftersom vår tjänst är beroende av att dina uppgifter är korrekta och aktuella ber vi dig vänligen informera oss om relevanta förändringar i dina uppgifter. Du kan använda kontaktuppgifterna ovan för att informera oss om dina ändringar, så ser vi till att uppdatera dina personuppgifter.


Lagringsperiod

Uppgifterna lagras under den perioden som lagen tillåter och de tas bort när de inte längre behövs. Lagringsperioden beror på vilken typ av information det gäller och varför uppgifterna lagras. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information ska tas bort.


Samtycke

Ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet är frivilligt och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Använd kontaktuppgifterna ovan för mer information.


Utlämnande av uppgifter

Uppgifter angående din användning av hemsidan, din geografiska plats, kön och ålder, osv. lämnas ut till tredje part i den mån denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter det handlar om i avsnittet "Användning av cookies" nedan. Informationen används i annonseringssyfte.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för lagring och bearbetning av uppgifter. Dessa parter behandlar enbart informationen för vår räkning och får inte använda den i eget syfte.

Utlämnande av personuppgifter såsom namn och e-post, osv. sker endast om du samtycker till det.

Vi använder bara uppgiftsbehandlare inom EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.

 

Användning av cookies

När du besöker vår hemsida samlas det in uppgifter om dig och dessa används till att anpassa och förbättra vårt innehåll och öka värdet på de annonser som visas på sidan. Om du inte vill samla in information bör du ta bort dina cookies och avstå från ytterligare användning av hemsidan. Nedan har vi utarbetat vilka slags uppgifter som samlas in, deras syfte och vilka tredjeparter som har tillgång till dem.


Cookies lagras på din dator, mobil eller motsvarande för att kunna känna igen enheten, komma ihåg inställningar, utföra statistik och målinrikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus.

Cookies hjälper oss att;

-       Se till att vår hemsida fungerar som förväntat

-       Maximera hastigheten och säkerhet på sidan

-       Fortsätta att optimera hemsidan för våra användare


Du kan radera eller blockera cookies.

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och därför förekomma oftare. Du riskerar också att hemsidan inte fungerar och att det finns innehåll som kan du inte får tillgång till.

Sajten inkluderar också cookies från tredje parter som i varierande grad kan innebära:

-           Facebook (Pixel)

-          Quantcast (Analytics)

-           Google (Analytics och inbäddad kod från YouTube)

-           Linkedin (Pixlel)

-           Unbounce (Prenumeration på nyhetsbrev)

 
Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst att ta reda på vilka uppgifter vi behandlar om dig, var de kom ifrån och vad vi använder dem till. Du kan också få veta hur länge vi behåller dina personuppgifter och vem som tar emot uppgifter om dig i den utsträckning att vi lämnar ut uppgifter i Danmark och utomlands.

Om du begär det kan vi informera dig om de uppgifter vi behandlar om dig. Dock kan tillgången begränsas till förmån för andra personers integritetsskydd, affärshemligheter och äganderätter.

Du kan utnyttja dina rättigheter genom att kontakta oss. Vår kontaktinformation hittar du ovan.

Om du anser att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att ändra dessa. Du måste då kontakta oss och berätta vilka felaktigheter det rör sig om och hur de kan åtgärdas.

I vissa fall har vi skyldighet att radera dina personuppgifter. Detta gäller t.ex om du tar tillbaka ett visst samtycke. Om du tror att dina uppgifter inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål som vi samlat in dem kan du be om att få dem borttagna. Du kan också kontakta oss om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med lagstiftning eller andra rättsliga åtaganden.

Här har du också möjlighet att lämna in ett klagomål till danska Datatilsynet.

När du kontaktar oss med en begäran om att korrigera eller radera dina personuppgifter undersöker vi om villkoren är uppfyllda och genomför i så fall ändringar eller raderingar så snart som möjligt.

Du har rätt till att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot vår utlämnande av informationen i marknadsföringssyfte. Du kan använda kontaktinformationen högst uppe för att skicka in din begäran. Om ditt klagomål är berättigat ser vi till att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter.

Du har möjlighet att dra nytta av uppgiftsförflyttning om din information ska flyttas till en annan registeransvarig eller uppgiftsbehandlare.

Vi tar själv bort dina personuppgifter när de inte längre behövs för det ändamål vi samlade in dem.

Denna hemsida ägs av Vermund Larsen A/S, Danskt organisationsnr. 52796628, Gøteborgvej 8-12, 9200, Aalborg SV

Dansk design och produktion

Oändeliga anpassningsmöjligheter

Gratis rådgivning av specialister