Drabbad av sjukdom

Många sjukdomar, övergående och kroniska, leder till funktionsnedsättningar som påverkar individens aktivitetsnivå på ett sätt som gör att det blir svårt att upprätthålla vardagsaktiviteterna både i hemmet och på arbetsplatsen.

Det gäller exempelvis människor med reumatism, ryggsjukdomar, multipel skleros, sviter av blodpropp eller stroke. Dessa sjukdomar kan medföra varierande funktionsnedsättningar som balansproblem, nedsatt styrka i ben eller armar och händer, nedsatt rörlighet i lederna eller smärtor.

Sjukdom kan leda till generella mobilitetsproblem, t.ex. svårigheter att gå och stå, att ta sig till eller från en stol, och behov av att sitta ned för att kunna göra sådant som friska människor står upp och gör.

Det är ett välkänt faktum att man mår bättre snabbare om man håller igång, och detsamma gäller vid kronisk sjukdom då man måste lära sig leva med varaktiga funktionsnedsättningar. Här kan hjälpmedel och anpassad miljö bidra till att upprätthålla vardagens aktiviteter och göromål.

drabbad av sjukdom, bred

VELA har många års erfarenhet av att hitta exakt rätt stol som kan stödja och främja aktiviteter och dagliga göromål trots övergående eller kronisk sjukdom. VELA kan erbjuda flera olika modeller av arbetsstolar, ståstolar och pallar som lämpar sig för både hem och arbete.

 

VELA sklerose

Multipel skleros(3 varianter)

Multipel skleros är en sjukdom som kan drabba bägge könen och som utvecklar sig mycket olika från person till person.

Läs mer

Cerebral pares(2 varianter)

Cerebral pares (förkortat CP) är en hjärnskada som uppstår under graviditeten, förlossningen eller en kort tid därefter

Läs mer

Muskeldystrofi(2 varianter)

Muskeldystrofi är ett samlingsnamn för flera olika neuromuskulära sjukdomar som tar sig olika uttryck och leder till funktionsnedsättningar av olika allvarlighetsgrad.

Läs mer

Reumatism(4 varianter)

Reumatism är en vanlig, kronisk sjukdom som drabbar riktigt många människor.

Läs mer

Ryggsjukdoma

Ryggsjukdomar(4 varianter)

Ryggsjukdomar är ett samlingsbegrepp som omfattar många olika typer av besvär med rygg och nacke.

Läs mer

Stroke

Stroke(5 varianter)

Stroke är ett samlingsbegrepp för blodpropp i hjärnan och hjärnblödning. En stroke inträffar plötsligt och medför ofta funktionsproblem av olika typ.

Läs mer

amputation

Amputation(1 varianter)

Benamputation är ett övergripande benämning av avlägsnandet av delar av eller hela benet.

Läs mer

Dansk design och produktion

Oändeliga anpassningsmöjligheter

Gratis rådgivning av specialister