Cerebral pares

Cerebral pares (förkortat CP) är en hjärnskada som uppstår under graviditeten, förlossningen eller en kort tid därefter. Hjärnskadan är inte progressiv, men många med den spastiska typen av cerebral pares upplever att de motoriska svårigheter som hjärnskadan medför förvärras med åldern.

Barn med cerebral pares riskerar att utveckla missbildningar som kan utvecklas till kontrakturer (begränsad rörlighet i lederna) och leda till att barnets funktion över tiden blir mer begränsad och att en eventuell gångfunktion går förlorad. På sikt riskerar personer med cerebral pares att bli mindre rörliga på grund av minskad muskelstyrka, dålig balans både när de går och står, trötthet och kronisk smärta. Personer med cerebral pares kan vara utöver deras fysiska svårigheter dessutom ha problem med tal, syn och hörsel, och en del har ADHD.

Fysisk träning och behandling är viktig när det gäller att utsätta och minska de fysiska svårigheterna som uppstår till följd av cerebral pares. Det är viktigt att barn får rätt hjälpmedel i takt med att barnet växer och dess funktionsnivå förändras.

VELA har flera typer av aktiva stolar och elektriska rullstolar som har i syfte att underlätta livet för barnets föräldrarna och eventuella medhjälpare.

Om barnet har en lättare funktionsnedsättning, såsom nedsatt balans och svårigheter att gå, kan en arbetsstol underlätta vardagen:

 • Ökad rörlighet: Barnet kan "gå" framåt i stolen och därmed ta sig runt på egen hand eftersom det finns gott med plats för fötterna mellan de stora välfungerande hjulen. En tryckstång har monterats bakom sätet och tillåter barnets medhjälpare att bibehålla god arbetshållning vid transport av barnet i stolen och kan användas av barnet som ett "gå"-stöd eller träning.
 • Ökad säkerhet och trygghet: Barn med dålig stående balans får extra säkerhet och sinnesfrid när stolens centrala broms aktiveras eftersom stolen står helt stilla när barnet ställer och sätter sig. Armstödet kan också ge säkerhet och trygghet så att barnet kan sitta helt lugnt i stolen och uppleva en avgränsande trygghet under aktiviteter.
 • Enklare användning: Om barnet har nedsatt förmåga eller spasticitet kan särskilt användarvänliga handtag och förlängningshandtag monteras på stolarna. Stolens höjd kan justeras med elektrisk inställning och drift av den centrala bromsen är enkel, vilket underlättar arbetsmiljön för barnets vårdgivare.
 • Bättre sittställning: Barnet kan få en bekväm och ergonomisk sittställning som minskar belastning på leder. Säte och rygg kan ändras och justeras i förhållande till barnets storlek och behov. Dessutom kan barn som har svårt att hålla överkroppen upprätt få justerbara kroppsstöd, vilket ger en bra, stabil sittställning.
 • Bättre komfort och stöd: Barnet uppnår bra stöd och komfort under långvarig användning av stolen när du väljer extra stoppning av sätet och ryggstödet och armstöd med mjukare skum, alternativt med hjälp av olika sittdynor som är lämpliga för barnets storlek och behov.
 • Minskad smärta: Lätt drift och inställning av stolen kan minska risken för smärta, speciellt eftersom elektrisk höjdinställning skyddar barnet från onödiga stötar och underlättar när barnet ska in och ut ur stolen. Mindre smärta, ökad säkerhet och ökad komfort innebär också mindre trötthet.
 • Om barnet har svåra funktionshinder kan en elrullstol med anpassningsalternativ när det gäller både sittställning och körprestanda underlätta vardagen:

  • Ökad rörlighet: Barnet får möjlighet att kunna färdas på egen hand, både inomhus och utomhus och därmed självständigt ta sig runt i hemmet eller skolan. Du kan också få en elrullstor från Vela med avancerad styrning och anpassade köregenskaper om barnet har särskilda behov.
  • Ökad säkerhet: Barn som har dålig stående balans får extra säkerhet och trygghet med en elrullstol som passar deras specifika behov. Elrullstolens köregenskaper kan programmeras så att användaren får en säker och bekväm körupplevelse, vilket gör att barnet enkelt och säkert kan ta sig runt i hemmet, skolan och trafiken.
  • Bättre sittställning: Barnet får en bekväm och ergonomiskt avlastande sittställning tack vare att sätet och ryggstödet kan anpassas till användarens behov. Sittställningen kan justeras antingen manuellt eller elektriskt beroende på barnets funktionshinder och behov.
  • Enklare användning: Om barnet har nedsatt förmåga i händer och fingrar kan en särskilt användarvänlig joystick och kontakter monterade på stolen. Om barnet inte själv kan köra elrullstolen kan vi montera ledsagarstyrning så att vårdgivaren kan köra rullstolen åt vårdtagaren.
  • Bättre komfort och stöd: Barnet kan få extra stoppning i sätet, ryggstödet och armstödet med till exempel mjukare skum eller olika sittdynor. Speciella tryckavlastande sittdynor kan främja komfort och lindra eventuell smärta. Användaren kan då få en stabiliserad hållning med hjälp av olika ryggsystem, såsom kroppsstöd och nackstöd. Det är också möjligt att montera ett specialanpassat sätesystem och format.
  • Minskad smärta: Lättanvänd och användning av stolens elektriska funktioner, såsom sitslutning, kan hjälpa användaren att uppnå ändra sittställningar under en lång dag. Således förändras tryckfördelningen på barnets kropp så att risken för smärta och trycksår minskas.

  Kontakt kundtjänst eller hitta anställd

  Vi anbefaler bl.a. følgende stole til børn med Cerebral Parese:

  VELA Tango 100ESHmi nr. 

  VELA Tango 100ES är en barnstol med elektrisk höjdinställning – perfekt för barn och ungdomar med särskilda behov. Den elektriska höjdinställningen hjälper barnet vid i- och urstigning och möjliggör varierande sitthöjder vid olika aktiviteter.

  Läs mer

  VELA Tango 100SHmi nr. 

  VELA Tango 100S är en säker stol för barn och ungdomar med särskilda behov. Stolen är perfekt för användning i skola och hem eftersom centralbromsen ger stabilitet vid aktivitet och stöd när barnet ska resa eller sätta sig.

  Läs mer

  Dansk design och produktion

  Oändeliga anpassningsmöjligheter

  Gratis rådgivning av specialister