Muskeldystrofi

Muskeldystrofi är ett samlingsnamn för flera olika neuromuskulära sjukdomar som tar sig olika uttryck och leder till funktionsnedsättningar av olika allvarlighetsgrad. I nuläget (början av 2016) finns 25 olika muskeldystrofidiagnoser och ett otal underdiagnoser, och det är stor skillnad mellan de olika diagnoserna och hur de utvecklar sig. Vissa upplever bara symptom i samband med sin sjukdom, medan andra får mer omfattande funktionsnedsättningar.

Muskeldystrofi kan inte botas men det kan göras mycket för att hjälpa och lindra konsekvenserna av sjukdomen. Många med muskeldystrofi behöver hjälpmedlen samt personlig och praktisk hjälp.

Muskeldystrofi hos barn och vuxna kan beroende på personens funktionshinder göra det problematiskt att klara av vardagsaktiviteter i hemmet, i skolan eller på jobbet. Detta kan t.ex. röra sig om snabb trötthet, svårigheter att resa sig upp och sitta ned, dålig balans, gångsvårigheter, svårigheter att stå upp under långa perioder samt smärta och besvär när man använder t.ex. köksredskap och bestick.

VELA har ett stort utbud av arbetsstolar, ståstödstolar och elrullstolar som kan göra vardagen enklare för personer med muskeldystrofi och ge dem möjligheten att vara oberoende så självständiga som möjligt.

Vid smärre funktionshinder såsom nedsatt balans och gångsvårigheter kan en arbetsstol eller ståstödstol avsevärt underlätta vardagligsaktiviteter:

 • Ökad rörlighet: Användaren kan "gå" framåt i stolen och därmed ta sig runt på egen hand eftersom det finns gott med plats för fötterna mellan de stora välfungerande hjulen.
 • Ökad säkerhet och trygghet: Användare med dålig stående balans får extra säkerhet och sinnesfrid när stolens centrala broms aktiveras eftersom stolen står helt stilla när barnet ställer och sätter sig. Armstödet kan också ge säkerhet och trygghet så att användaren kan sitta helt lugnt i stolen och uppleva en avgränsande trygghet under aktiviteter.
 • Enklare användning: Om användaren har nedsatt förmåga i händer och fingrar kan en särskilt användarvänlig joystick och kontakter monterade på stolen.
 • Bättre sittställning: Barnet får en bekväm och ergonomiskt avlastande sittställning tack vare att sätet och ryggstödet kan anpassas till användarens behov.
 • Bättre komfort och stöd: Användare kan få extra stoppning av sätet, ryggstödet och armstöden med mjukare skum och olika sittdynor som är anpassade efter användarnas behov. VELA kan också erbjuda speciella sittdynor som främjar komfort och lindrar smärta.
 • Minskad smärta: Lätt drift och inställning av stolen kan minska risken för smärta, speciellt eftersom elektrisk höjdinställning skyddar användaren från onödiga stötar och underlättar när personen ska in och ut ur stolen. Mindre smärta, ökad säkerhet och ökad komfort innebär också mindre trötthet.

Vid svåra funktionshinder kan en elrullstol med anpassningsalternativ gällande både sittställning och körprestanda underlätta vardagen:

 • Ökad rörlighet: Användaren får möjlighet att kunna färdas på egen hand, både inomhus och utomhus. Elrullstolar från Vela finns även med avancerad styrning och anpassade köregenskaper om användaren har särskilda behov.
 • Ökad säkerhet: Användare som har dålig stående balans får extra säkerhet och trygghet med en elrullstol som passar deras specifika behov. Elrullstolens köregenskaper kan programmeras så att användaren får en säker och bekväm körupplevelse, vilket gör att användaren enkelt och säkert kan ta sig runt i hemmet, skolan och trafiken. att kunna manövrera sig säkert runt om i hemmet, på jobbet, i skolan, i affären och i trafiken.
 • Bättre sittställning: Användaren får en bekväm och ergonomiskt avlastande sittställning tack vare att sätet och ryggstödet kan anpassas till användarens behov. Sittställningen kan justeras antingen manuellt eller elektriskt beroende på användarens funktionshinder och behov.
 • Bättre komfort och stöd: Användare kan få extra stoppning i sätet, ryggstödet och armstöden, till exempel med hjälp av mjukare skum eller olika sittdynor. Särskild tryckavlastande sittdynor kan främja komfort och lindra eventuell smärta. Användaren kan då få en stabiliserad hållning med hjälp av olika ryggsystem, såsom kroppsstöd och nackstöd. Det är också möjligt att montera ett specialanpassat sätesystem och format.
 • Enklare användning: Om användaren har nedsatt förmåga i händer och fingrar kan en särskilt användarvänlig joystick och kontakter monterade på stolen. Om användaren inte själv kan köra elrullstolen kan vi montera ledsagarstyrning så att vårdgivaren kan köra rullstolen åt vårdtagaren.
 • Minskad smärta: Lättanvänd och användning av stolens elektriska funktioner, såsom sitslutning, kan hjälpa användaren att uppnå ändra sittställningar under en lång dag. Således förändras tryckfördelningen på användarens kropp så att risken för smärta och trycksår minskas och användaren upplever därmed hög komfort under långvarig användning.
 • Större batteri: Om det finns ett behov av att kunna ansluta ytterligare elektrisk utrustning på stolen kan VELA t.ex. ersätta standardbatterierna mot större, mer kraftfulla batterier.

Kontakt kundtjänst eller hitta anställd

Vi anbefaler bl.a. følgende stole til mennesker med muskelsvind:

VELA Tango 100ESHmi nr. 

VELA Tango 100ES är en barnstol med elektrisk höjdinställning – perfekt för barn och ungdomar med särskilda behov. Den elektriska höjdinställningen hjälper barnet vid i- och urstigning och möjliggör varierande sitthöjder vid olika aktiviteter.

Läs mer

VELA Tango 100SHmi nr. 

VELA Tango 100S är en säker stol för barn och ungdomar med särskilda behov. Stolen är perfekt för användning i skola och hem eftersom centralbromsen ger stabilitet vid aktivitet och stöd när barnet ska resa eller sätta sig.

Läs mer

Dansk design och produktion

Oändeliga anpassningsmöjligheter

Gratis rådgivning av specialister