Multipel skleros

Multipel skleros är en sjukdom som kan drabba bägge könen och som utvecklar sig mycket olika från person till person. Vissa upplever många skov under kort tid och varierande funktionsnedsättningar på grund av dessa attacker. Andra kan gå flera år utan skov och utan väsentliga förändringar i sin funktionsnivå. Andra har MS utan skov men ned långsam utveckling av sjukdomen och funktionsnedsättningar.

Symtom på MS kan innefatta förlamning, känselstörningar, trötthet och synproblem. MS kan beroende på graden av funktionsnedsättning, skapa problem med att klara vardagsaktiviteter i hemmet eller på arbetsplatsen.

Många upplever att de snabbt blir trötta, har svårt att resa sig och sätta sig ned, dålig balans, gångsvårigheter, svårt att stå upp under en längre tid, och svårigheter att hantera köksredskap och bestick, smärtor och problem att orientera sig.

VELA har ett stort utbud av arbetsstolar, ståstödstol och elrullstolar som kan underlätta vardagen för personer som har multipel skleros och låter dem vara så självständiga som möjligt:

Har du lättare funktionshinder såsom nedsatt balans och gångsvårigheter kan en arbetsstol och en ståstödstol underlätta vardagen:

 • Ökad rörlighet: Användaren kan "gå" stolen framåt och därmed ta sig runt på egen hand eftersom det inte finns plats för fötterna mellan de stora välfungerande hjulen.
 • Större säkerhet: Användare som t.ex. har dålig balans när de står, får extra säkerhet och trygghet när stolens centralbroms aktiveras då detta gör att stolen står helt stilla när använder t.ex. ska resa sig upp och sätta sig ned. Armstöd ger extra säkerhet och trygghet eftersom de hjälper användaren att kunna sätta sig ned i stolen på lugnt och säkert vis.
 • Enklare användning: Om användaren har nedsatt styrka i händer och fingrar eller försämrad syn kan särskilda användarvänliga grepptag och kontakter monterade på stolarna.
 • Bättre sittställning: Användaren kan få en bekvämt och ergonomiskt avlastande sittställnig eftersom sätet och ryggstödet kan anpassas till användarens behov.
 • Mer bekväm och stöttande: Användare kan få extra stoppning i sätet, ryggstödet och armstöden med mjukare skum och olika sittdynor som är anpassade till användarnas behov, samt en speciell sittdyna som förbättrar komforten och lindrar eventuell smärta.
 • Minskad smärta: Lättanvänd och stolens inställningar kan dessutom minska risken för smärta. Elektrisk höjdinställning skyddar till exempel användaren från onödiga stötar och gupp, samtidigt som den underlättar in- och urstigning av stolen. Mindre smärta, ökad komfort och även mindre trötthet.

Om du har allvarliga funktionshinder kan en elrullstol med anpassningsalternativ när det gäller både sittställning och köregenskaper underlätta vardagen:

 • Ökad rörlighet: Användaren får möjlighet att kunna färdas på egen hand, både inomhus och utomhus och därmed självständigt ta sig runt i hemmet och t.ex. affären. Du kan också få en elrullstor från Vela med avancerad styrning och anpassade köregenskaper om användaren har särskilda behov.
 • Ökad säkerhet: Användare som har dålig stående balans får extra säkerhet och trygghet med en elrullstol som passar deras specifika behov. Elrullstolens köregenskaper kan programmeras så att användaren får en säker och bekväm körupplevelse med förmågan att kunna manövrera sig säkert runt om i hemmet, på jobbet, i skolan, i affären och i trafiken.
 • Enklare användning: Om användaren har nedsatt förmåga i händer och fingrar kan en särskilt användarvänlig joystick och kontakter monterade på stolen, såsom styrning med hakan, om användaren inte kan använda vanlig joystick. Om användaren inte själv kan köra elrullstolen kan vi montera ledsagarstyrning så att vårdgivaren kan köra rullstolen åt vårdtagaren.
 • Bättre sittställning: Användaren får en bekväm och ergonomiskt avlastande sittställning tack vare att sätet och ryggstödet kan anpassas till användarens behov. Sittställningen kan justeras antingen manuellt eller elektriskt beroende på användarens funktionshinder och behov.
 • Bättre komfort och stöd: Användare kan få extra stoppning i sätet, ryggstödet och armstödet med till exempel mjukare skum eller olika sittdynor. Speciella tryckavlastande sittdynor kan främja komfort och lindra eventuell smärta. Användaren kan då få en stabiliserad hållning med hjälp av olika ryggsystem, såsom kroppsstöd och nackstöd. Det är också möjligt att montera ett specialanpassat sätesystem och format.
 • Minskad smärta: Lättanvänd och användning av stolens elektriska funktioner, såsom sitslutning, kan hjälpa användaren att uppnå ändra sittställningar under en lång dag. Således är tryckfördelningen på användarens kropp förändrats så att risken för smärta och sår minskar och användaren upplever hög komfort under långvarig användning.

Kontakt kundtjänst eller hitta anställd

Vi anbefaler bl.a. følgende stole til mennesker med sklerose:

VELA Salsa 100Hmi nr. 

VELA Salsa 100 är en ståstol med kort vippbar sits som stöttar och stabiliserar brukaren.

Läs mer

VELA Tango 700Hmi nr. 

VELA Tango 700 är den senaste modellen av den välkända VELA-arbetsstolen med manuell höjdinställning. Stolen ger självständighet hemma och på jobbet och har en användarvänlig design.

Läs mer

VELA Tango 700EHmi nr. 

VELA Tango 700E är den senaste modellen av den välkända VELA-arbetsstolen med elektrisk höjdinställning. Stolen ger självständighet hemma och på jobbet och har en användarvänlig design.

Läs mer

Dansk design och produktion

Oändeliga anpassningsmöjligheter

Gratis rådgivning av specialister